Självförsvarskurs för kvinnor

Vi vet alla att överfall, misshandel och våldtäkter på tjejer och kvinnor har ökat markant i samhället under den senaste tiden. Under 2015 anmäldes 18 100 sexualbrott. Merparten av dem som utsätts för sexuellt våld är tjejer och kvinnor. Många kvinnor känner en stigande känsla av otrygghet.

När du vet att du kan försvara dig själv ökar din självkänsla. Du lär känna din förmåga och potential. Hela din attityd förändras.

Du lär dig inte att slåss, Du lär dig att försvara dig själv!

Vi erbjuder  alla kvinnor en endagars kurs (med möjlighet till uppföljning) där du lär dig att med enkla fysiska tekniker, försvara dig själv mot rån, överfall,  våldtäkt, misshandel, m.m. Kursen är speciellt framtagen för kvinnor. Under en dag  lär du dig hur angriparen snabbt och effektivt blir satt ur funktion.

Det behövs inga förkunskaper. Du behöver inte vara stark eller vältränad. Teknikerna du lär dig kräver inte muskelstyrka.  Du kommer att bli förvånad över hur du med enkla grepp kan frigöra dig när någon trycker ner dig på marken eller när någon attackerar dig bakifrån och en massa andra situationer, där man känner sig maktlös.

Skydda dig själv

Försvara det som är ditt bestämt och klart, för ingen annan gör det i en situation där du är ensam och hotad. När du är under hot tveka inte en sekund. Livet, hälsan, och  framför allt din värdighet är viktigare än allt annat, ta vara på den  och försvara den.

Du har rätt

att försvara dig själv. Nödvärnsrätten, är inskriven i brottsbalken.Självförsvar är ingen kampsport eller sport, utan din rättighet att försvara dig i nödvärn.

Kursen bygger

på praktiska fysiska tekniker, väl beprövade inom självförsvar. Vår Instruktör har gedigen erfarenhet med en internationell bakgrund. Under en dag lär du dig mer än vad du trodde var möjligt!

Många kvinnor

känner en stigande känsla av otrygghet. Det som tidigare upplevdes som oproblematiskt t.ex. att gå hem från bussen, kan nu vara en källa till obehag och rädsla. Blotta vetskapen om att man kan bli utsatt för våld och överfall skapar en otrygghet.

När du är i fara

eller under hot tveka inte att skydda dig själv. Använd din kunskap, självkännedom och attityd för att avvärja en attack. Våra kurser är funktionella kurser för kvinnligt självförsvar där den mentala delen är mycket viktig.
”Som kvinna har du en inre naturlig kraft. Ibland är det en vild kraft som för dig framåt och som hjälper dig i svåra situationer. En kraft som gör att du slåss och kämpar dig igenom vilka svårigheter som du möter i livet.”

Våra instruktörer

är specialutbildade i kvinnligt självförsvar och har en gedigen bakgrund och erfarenhet i att lära ut de speciella tekniker som gäller för kvinnor,
då det skiljer sig från allmänt självförsvar. Teknikerna är hämtade från olika kampsporter som bygger på försvar, ej Attac.

Självförsvar handlar inte bara om en uppsättning tekniker

Det handlar lika mycket om dig och din attityd

Kursen genomförs under en dag i en professionell träningslokal i Malmö.

Nästa kurstillfälle blir i augusti 2018.

(minimum 20 deltagare)

Välkommen att kontakta oss via mail eller telefon

för ett personligt samtal och ytterligare information.

info@womanselfdefense.se

Mobil: 072 263 81 73

womanselfdefense.se är politiskt obunden.


Bilder från tidigare kurstillfällen